top of page

PROJELER

EVRE Müşavir Mühendislik A.Ş. 1979 yılında kamu ve özel kuruluşlara mühendislik danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Firmamız, Muhabere, Elektronik, Komuta-Kontrol ve İhbar Sistemleri ve bunlara ilişkin inşaat işlerinin müşavir mühendislik işlerini yürütmektedir.
 
Kuruluşundan itibaren ağırlıklı olarak MSB lığı NATO ENF. Daire Başkanlığı tarafınan yürütülen NATO altyapı projelerinde anahtar teslim esasına göre hizmet vermiş ve halen vermeye de devam etmektedir. Anahtar teslimi projelerde verdiğimiz hizmetler:
 
 • İhtiyacın tanımlanması ve güncelleştirilmesi,
 • Sistem konseptinin belirlenmesi
 • Sistem tasarımının yapılması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanmsı
 • İhale sırasında danışmanlık hizmetlerinin yurutulmesi
 • Uygulama sırasında kontrolluk hizmetlerinin yurutulmesi
 • Kabul ve garanti süresi hizmetleri
 
Şirketimiz, belirtildiği gibi elektronik, haberleşme, erken uyarı sistemleri ve komuta kontrol sistemleri üzerinde yoğunlaşmasına rağmen özellikle bu ihtiyaçların gerektirdiği İnşaat projelerini de yapacak şekilde yapılanmıştır.Bu itibarla bu projelere ilişkin karargah binaları ile bunların yol,su,elektrik gibi altyapı ihtiyaçlarının projelendirilmesi hizmetlerini de yapmaktadır.
 
 
PROJE HAZIRLANMASI VE KONTROLÖRLÜK
NATO, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Projeleri

 

Firmamız 1979 yılından bugüne kadar Türk Hava Savunması, Hava-Yer , Yer-Hava Haberleşme sitemleri , Türk Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerinin NATO Karargahı ve diğer NATO ülkeleri ile elektronik haberleşme sistemlerinin kuruluş öncesi fizibilite çalışmaları dahil, ihtiyacın belirlenmesi ve teknik özelliklerinin tespiti sonrasında şartnamelerinin yazılması, fabrikada imalat aşamasında ve ilgili birime tesisi ve kullanım sırasında garanti süresince takibinin yapılması görevlerini  başarıyla yürütmüş ve halen yürütmeye devam etmektedir.

SONUÇ ODAKLI VE GÜVENİLİR HİZMET
1979'dan beri 100'ün üzerinde tamamlanan proje...

 

Milli Savunma Bakanlığı adına yürütülen bu görevler sırasında bir ticari gayenin ötesinde bakanlığın bir birimi gibi davranılmakta, ülke savunmasına verilen katkının gururu en büyük kazanç olarak değerlendirilmektedir.
Kuruluşundan bu güne kadar 150 nin üzerinde savunma projesinin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan firmamız özellikle bugün kullanılmakta bulunan Hava Savunma Erken İhbar Radarları ve bunların kullandığı Muhabere sistemlerinin büyük çoğunluğunun sisteme kazandırılmasında verdiği katkının haklı gururunu taşımaktadır.​

GİZLİLİK VE GÜVENİLİRLİLİK
NATO Gizli belgesi sahibi

 

Firmamız bu hizmetleri sunarken gizlilik prensibine aşırı özen göstermekte olup, kuruluşundan bu güne “NATO GİZLİ” dereceli tesis güvenlik belgesi yanında personel de aynı seviyede belgelendirilmiştir.

TAMAMLANAN PROJELERDEN BAZILARI

Bugüne kadar başarıyla tamamlanan projelerin ana işleri toplamı 1.5 miyar ABD Doları'nın üzerindedir. Projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişme geçin.

accs-loc1_edited.jpg

Türkiye Acil Durum Yönetimi Haberleşme ve Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistem

Dünya bankası kredisi ile kurulan  “Türkiye Acil Durum Yönetimi Haberleşme ve Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi” müşavirlik işi uluslarası ihale sonucunda firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Proje kapsamında firmamız tarafından;

 • Mevcut durumun tespiti ve ihtiyaçların kıymetlendirilmesi

 • Kapsamlı kriz/afet yönetim sistemi konsept dokümanı hazırlanması

 • Sistem tasarımının yapılması

 • İhale kriterlerinin tespiti, ihale dokümanlarının hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi

 • Projenin gerçekleştirilmesi sırasında kontrollük ve kabullerinin yapılması hizmetleri yapılmıştır.

accs-loc1_edited.jpg

Yeni Nesil Üç Boyutlu Hava Savunma Radarları

Yakın geçmişte Türk Hava Savunmasının hizmetine giren 4+3 şeklinde iki safhada iki değişik projeyle 7 adet yeni nesil üç boyutlu hava savunma radarlarının keşif özetleri, birim fiyat tarifleri, teknik şartnameleri ve yerleşim projeleri firmamız tarafından hazırlanmış ve üretim aşamasından itibaren kontrollük görevi de tarafımızdan yapılarak kusursuz olarak hizmete verilmesi sağlanmıştır.

 

Proje kapsamında;

 • Hava savunma radarı yanında,

 • Dost düşman tanıma sistemleri,

 • Muhabere sitemleri,

 • Komuta kontrol sistemleri

 • Ve mevcut harekat merkezlerine entegrasyonlarının temini de firmamız müşavirliği kullanılarak temin ve tesis edilmiştir.

 • Benzeri projeler tarafımızdan hazırlanan teknik dokümanlar kullanılarak diğer NATO ülkelerinde de gerçekleştirilmiştir.

ASKERİ TELSİZ-2.jpg

NATO Hava Unsur Komutanlık Karargahı Donanım ve Yazılım Güncelleme

NATO Hava Unsur Komutanlık karargahında mevcut bilgisayar donanım ve yazılım seviyesinin yükseltilmesi projesi mühendislik işine ait proje dokümanlarının hazırlanması ve uygulama aşamasında kontrollük hizmetleri firmamız tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

bottom of page