top of page

HİZMETLER

EVRE Müşavir Mühendislik A.Ş. 1979 yılında kamu ve özel kuruluşlara mühendislik danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Firmamız, Muhabere, Elektronik, Komuta-Kontrol ve İhbar Sistemleri ve bunlara ilişkin inşaat işlerinin müşavir mühendislik işlerini yürütmektedir.

 

Evre Müşavir Mühendislik A.Ş. (“Evre”) M.S.B. tarafından yürütülen ve finansmanı NATO tarafından sağlanan hava savunma, komuta kontrol, haberleşme, elektronik ve bilgi sistemleri tedarikleri alanında hizmet vermek amacıyla 1979 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuştur. Bu sistemlerin ihtiyaç duyduğu inşaat ve altyapı desteğinin karşılanmasına yönelik faaliyetler de yine firmamızın hizmet alanları içerisindedir.

 

Başlangıçta savunma sistemleri üzerinde çalışmak amacıyla kurulan şirketimiz zaman içersinde benzer hizmetlerini sivil alanda da vermeye başlamıştır. Acil Durum ve Kriz Yönetimi Haberleşme ve Bilgi Sistemleri ile Kriz Yönetim Merkezleri Tasarımları bu hususa örnek uzmanlık alanımızdır.

 

Evre’nin danışmanlık ve mühendislik hizmetleri sağladığı ana faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

 

I.     HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

 • Uzun menzilli Hava Savunma radarları (altyapı dahil)

 • Sahil Gözetleme Radarları

 • Radar Sistem Entegrasyonları

 • Radom Sistemleri

 • Dost – Düşman Tanıma Tanıtma (IFF) Sistemleri

 

II.    TELSİZ SİSTEMLERİ

 • UHF Yer-Hava-Yer Telsiz Sistemleri

 • Elektronik Karıştırmaya Dayanıklı Telsiz Sistemleri

 • Ses Anahtarlama Sistemleri (VCS)

 • HF/SSB Telsiz Sistemleri

 • LF Telsiz Verici İstasyonları

 • Deniz ve Hava Üsleri Telsiz Sistemleri

 • VHF/ FM Telsiz Sistemleri

 

III.   MUHAREBE SAHASI MUHABERE SİSTEMLERİ (CZCS)

 • Komuta Merkezleri

 • Yönetim Merkezi ve Sistemleri

 • R/L(LOS) Sistemleri

 • Santral Sistemleri

 • Şelterli Sistemleri

 • Destek Sistemleri

 • Çevre ve Terminal Cihazları

 

IV.   DİĞER HABERLEŞME SİSTEMLERİ

 • Telefon Santralları

 • Muhabere Emniyet Sistemleri

 • Ses ve Video Kayıt Sistemleri

 • Çevre Emniyet Sistemleri

 

V.    IP İLETİŞİM SİSTEMLERİ

 • Yazılım Tanımlama ve Geliştirme

 • Yerel ve Geniş Alan Ağ Sistemleri

 • Ağ ve veri Güvenlik Sistemleri

 • VoIP Sistemleri

 • Çevre ve Terminal cihazları

 • Yapısal Kablolama

 

VI.   İNŞAAT ve ALTYAPI İŞLERİ

 • EMP korumalı ve Yarı korunmalı her türlü inşaat işleri

 • Radar ve Haberleşme Tesisleri İnşaat İşleri

 • Yol Projeleri

 • Su ve Kanalizasyon Sistemleri

 • Soğutma ve Isıtma Sistemleri

 • Elektrik Sistemleri

 • Konut Projeleri

 • Pol tesisleri

 • APIF tesisleri

 • Askeri havaalanı, uçuş kontrol kulesi ve meydan harekat binası

 

Evre, tedarik edilmesi düşünülen farklı kategorilerdeki söz konusu projelerin ihtiyaç makamı tarafından belirlenmesini müteakip aşağıda belirtilen safhalarda yer alan işleri proje yönetimi esasları dahilinde gerçekleştirir.

 

A. PROJE TANIMLAMA EVRESİ

 • İhtiyaç analizi

 • Proje konseptinin tespiti

 • Proje kapsamının belirlenmesi

 

B. PROJE TASARIM EVRESİ

 • Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • İşlevlere bağlı olarak sistemin belirlenmesi

 • İlk sistem tasarımı

 • İhtiyacı kesinleştirmek için ayrıntılı arazi keşifleri

 • Piyasa araştırması

 • Alternatif sistem tasarımları

 • Nihai tasarım ve kapsamın kesinleştirilmesi

 • Maliyet tahminlerinin hazırlanması

 • Proje arşivi ve veri tabanının oluşturulması

 • Proje için kulanıcı ve müşterinin onayının alınması

 

C. İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI ve İHALE EVRESİ

 • Teknik Şartnamelerin hazırlanması

 • İhale dokümanı idari şartnamesinin müşteri ile koordine edilmesi

 • İhale prosedürlerinin müşteri ile koordinesi

 • Müşteriden ihale dokümanlarının onayının alınması

 • Yeterlilik kriterlerinin hazırlanması

 • İhale dokümanlarının basılması

 • Firma sorularının cevaplanması

 • İhale önesi yapılacak konferans hazırlıklarının yapılması ve sorulan sorulara cevap verilmesi

 

​D. TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLME EVRESİ

 • Değerlendirme kriterlerinin hazırlanması

 • Teknik, idari ve mali değerlendirme konusunda idareye yardım edilmesi

 • Teklif sahiplerine sorulacak teyit ve açıklama gerektirecek hususların hazırlanması

 • Teknik ve mali değerlendirme raporların hazırlanması

 

E. SÖZLEŞME EVRESİ

 • İhaleyi kazanan firma ile idare arasında yapılacak sözleşme görüşmelerine katılınarak sözleşmenin imzaya hazır hale getirilmesi

 

F.  PROJENİN UYGULAMA EVRESİ

 • İş programına uygun olarak kontrolluk hizmetlerine başlanması

 • Aylık gelişim raporlarının hazırlanması

 • Proje ile ilgili tüm etkinliklerin izlenmesi, kontrol ve gözden geçirilmesi

 • İş Programına göre, yazılım ve donanımın tesliminin takip edilmesi

 • Cihaz ve sistemlerin fabrika testlerine katılınması

 • Cihaz ve malzemenin fiziksel kontrollarının yapılması

 • Yüklenci ve altyüklenicilerin iş yeri etkinliklerinin izlenmesi

 • Montaj, entegrasyon ve yazılım yükleme faaliyetlerinin izlenmesi

 • Eğitimin faaliyetlerinin izlenmesi

 • Paralel etkinliklerin koordine edilmesi

 • Tüm montaj etkinliklerinin takip ve kontrolu

 • Montaj sırasında ortaya çıkan küçük değişikliklerin belirilenmesi ve yaptırılması

 • Dokümanların kontrolü

 • “As- Built” (nihai uygulama) dokümanlarının kontrolu

 • Yüklenici tarafından teslim edilen envanterin kontrolu

 

​G.  KABUL EVRESİ

 • Ön kabul test prosedürlerinin gözden geçirilmesi

 • Kabul programının koordinasyonu

 • Sistem kabullerine katılınması

 • Tüm teslimatın kontrolu

 • Kesin kabul testlerine katılınması

 • Garanti süresince projenin takip edilmesi

 • Kalan eksikliklerin kontrol ve takip edilmesi

 

H.  LOJİSTİK DESTEK

 • İşletme sırasında gerekli olacak ilave bakım ve onarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde, sistemin ekonomik kullanım süresi boyunca planlanması

 

I.  RAPORLAMA VE BİLGİLENDİRME

 • Sözleşme süresince; projede ortaya çıkacak gelişmelerle ilgili olarak, periyodik raporlar ve bilgiler müşteriye sunulması müşteri ile beraber gerekli koordinasyon ve yönetim toplantıları düzenlenerek projenin sorunsuz yönetilmesi.

 

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde müşavirlik hizmeti veren şirketimiz işlerini toplam kalite ve yönetimini sağlayacak deneyimli kadrosu ile yürütmekte olup, hizmetin ve projelerin gelişimine bağlı olarak mevcut kadrosuna ilave yeni uzmanların katılımı ile esnek bir insan kaynakları politikası izlemekte ve işlere ait bilgi güvenliğini ilgili yönergeler esasları dahilinde sağlamaktadır.

bottom of page